Beteendeutredning


Har hunden något beteende som orsakar problem eller ställer "till det" i vardagen?

Har hunden något beteende som gör att du och familjen känner att ni måste anpassa er och vardagslivet för att "inget ska ske"?

Ta hjälp för att komma tillrätta med oönskade beteenden!

När det gäller upplevda problembeteenden är det väsentligt att smärta är uteslutet som grund till problemet. Beställ tid hos din veterinär och berätta varför du vill ha hunden undersökt alternativt beställ tid hos en canineopat för att utesluta att problemen kan härledas till ”rörelseapparaten”.
BU - BETEENDEUTREDNING


Så här går det till:


När du anmäler dig till en beteendeutredning kommer du att få ett frågeformulär där det bl.a. ställs frågor utifrån hundens basbehov, hälsa och bakgrund förutom frågor angående problembeteendet. När formuläret är ifyllt bestäms tid för träff. Syftet med formuläret är att påbörja kartläggningen, ju mer information via formuläret ju mer tid till praktiskt arbete i mötet. Första mötet förläggs i nån av de lokaler som Wadsö Hundtjänst förfogar över alternativt i den miljö där hunden är trygg.


A. Vid första mötet görs en gemensam bild om problemet och vi tittar på olika ”hanteringsnycklar”. Det primära är att låta hunden slippa fortsätta ”göra fel” vilket innebär att man bör ändra något i miljön där beteendet uppstår.


B. Vad kan hunden göra istället? Vi tittar efter om hunden faktiskt gör något bra som vi kan belöna och förstärka. Hunden kanske gör något strax innan problembeteendet startar? Ofta behöver man filma för att hinna se…

När man filmar kan man också upptäcka vad hunden kan uppfatta som en ”belöning” och som då fungerar som en förstärkare för beteendet man vill minska eller helt bli av med.


C. KPTT = kunskap, planering, tålamod och tid. Planen baseras på vad som framkommit i kartläggningen, i det personliga mötet samt på kunskap om varelsen hund och då baserat på senare forskning. Planen innehåller hanteringsnycklar och träningsråd. Av dig som hundägare krävs både  tålamod och förmågan att avsätta tid varje dag.


När det gäller tidsåtgång och pris för en BU (Beteende Utredning):


1) Kartläggningsmöte med viss teori kopplat till det upplevda problembeteendet, hunden är med på mötet. Handlingsplan upprättas och nytt möte preliminär bokas om ca14 dagar. Möjlighet till återkoppling mellan möten via mail/sms eller telefon.


2) Uppföljning av handlingsplan, resultat av ”hanteringsnycklar”. Vad är nästa tänkbara steg? Preliminär bokning av ett tredje möte inom 4 veckor. Hur behöver återkopplingen fungera under tiden?


3) Utvärdering av handlingsplan. Träning samt upprättande av en träningsplan för närmsta framtiden och möjlighet till fortsatt personlig träning.
För BU 3 tillfällen 2400:- /ca 6 tim

Fortsatt personlig träning 400:- /tim


 

KVALITETSKONTROLL

Wadsö Hundtjänst är ett H-märkt företag.

 

Inom hundbranschen finns oskyddade titlar. Det innebär att det finns hundverksamma som saknar legitim kompetens för tjänsten de säljer eller uppdraget de utför.

 

H-märkningen betyder att du kan vara trygg med att ha anlitat någon med erfarenhet och utbildning inom modern kynologi, aktuell forskning och pedagogik.

 

Den som ansöker om H-märkning blir omsorgsfullt granskad och kravställd vad det gäller etik, kompetens och professionalism.

 

 

Har Ni behov av beteendeutredning eller har frågor angående hundens beteende i någon situation?

Ta kontakt med mig för gratis rådgivning - tisdagar mellan 20:30 - 21:30

 

0725 - 63 14 14