Beteendeutredning


Har hunden något beteende som orsakar problem eller ställer "till det" i vardagen?

Har hunden något beteende som gör att du och familjen känner att ni måste anpassa er och vardagslivet för att "inget ska ske"?

Ta hjälp för att komma tillrätta med oönskade beteenden!

När det gäller upplevda problembeteenden är det väsentligt att smärta är uteslutet som grund till problemet. Beställ tid hos din veterinär och berätta varför du vill ha hunden undersökt alternativt beställ tid hos en canineopat för att utesluta att problemen kan härledas till ”rörelseapparaten”.
BU - BETEENDEUTREDNING


Så här går det till:


När du anmäler dig till en beteendeutredning kommer du att få ett frågeformulär där det bl.a. ställs frågor utifrån hundens basbehov, hälsa och bakgrund förutom frågor angående det aktuella problembeteendet. När formuläret är ifyllt bestäms tid för träff. Syftet med formuläret är att påbörja kartläggningen, ju mer information via formuläret ju mer tid till praktiskt arbete i mötet. Första mötet förläggs oftast i någon av de lokaler som Wadsö Hundtjänst förfogar över. Alternativet är annars i  hundens hemmiljö eller på annan plats där hunden känner sig trygg.


A. Vid första mötet görs en gemensam bild om problemet och vi tittar på olika ”hanteringsnycklar”. Det primära är att låta hunden slippa fortsätta ”göra fel” vilket innebär att man ändrar något i miljön där beteendet uppstår.


B. Vad kan hunden göra istället? Vi tittar efter om hunden faktiskt gör något bra som vi kan belöna och förstärka. Hunden kanske gör något strax innan problembeteendet startar? Ofta behöver man filma för att hinna se…

När man filmar kan man också upptäcka vad hunden kan uppfatta som en ”belöning” och som då fungerar som en förstärkare för beteendet man vill minska eller helt bli av med.


C. KPTT = kunskap, planering, tålamod och tid. Planen baseras på vad som framkommit i kartläggningen, i det personliga mötet samt på kunskap om varelsen hund och då baserat på senare forskning. Planen innehåller hanteringsnycklar och eventuellt också träningsråd. Av dig som hundägare krävs både tålamod och förmågan att avsätta tid varje dag för att hunden ska lyckas nå ett positivt resultat.


Generell tidsåtgång och struktur för en BU (Beteende Utredning):


1) Kartläggningsmöte med viss teori kopplat till det upplevda problembeteendet, hunden är med på mötet. Handlingsplan upprättas och nytt möte preliminär bokas inom 2 - 3 veckor. Möjlighet till återkoppling mellan möten via mail/messenger eller telefon.


2) Uppföljning av handlingsplan, resultat av ”hanteringsnycklar”. Vad är nästa tänkbara steg? Preliminär bokning av ett tredje möte inom 4 veckor. Hur behöver återkopplingen fungera under tiden?


3) Utvärdering av handlingsplan. Träning samt upprättande av en träningsplan för närmsta framtiden och möjlighet till fortsatt personlig träning.                    Pris:

                1) Kartläggning och handlingsplan: 1500:-

                2) För BU enligt beskrivning punkt 1- 3: 3000:- 

                3) Efter genomförd BU om önskan av fortsatt personlig träning: 450:- /tim


                För resor utanför Tvåstad tillkommer milersättning 22:-/mil samt

                för resor längre än 3 mil tillkommer 125:-/tim


BU planeras efter individ och prisbilden kan behöva anpassas.

Ta kontakt för information och eventuellt avvikande prisbild.

            

             Milersättning tillkommer utanför Tvåstad samt 125:-/tim för restid.

 

KVALITETSKONTROLL

Wadsö Hundtjänst är ett H-märkt företag.

 

Inom hundbranschen finns oskyddade titlar. Det innebär att det finns hundverksamma som saknar legitim kompetens för tjänsten de säljer eller uppdraget de utför.

 

H-märkningen betyder att du kan vara trygg med att ha anlitat någon med erfarenhet och utbildning inom modern kynologi, aktuell forskning och pedagogik.

 

Den som ansöker om H-märkning blir omsorgsfullt granskad och kravställd vad det gäller etik, kompetens och professionalism.

 

 

Har Ni behov av beteendeutredning eller har frågor angående hundens beteende i någon situation?

Ta kontakt med mig för en första (gratis) rådgivning - sänd sms där du skriver att du vill ha telefonrådgivnng så bokar vi en telefontid.

 

0725 - 63 14 14