PT & BU

"Vi tycker det har varit guld värt att få en tränare som har fullt fokus på såväl våra som vår hunds specifika egenskaper och behov.

Vi tycker också att vi har fått hjälp att se vad Ebba har för talanger och ta vara på dem. Att få träna med PT har också fått

oss  att  träna mera mellan gångerna och att få ett pm efter varje tillfälle har varit värdefullt för att påminna sig om alla moment".Det kan finnas flera skäl till att man vill ha egen exklusiv tid med instruktör.


Det kanske är så att det inte finns någon kurs eller kurstid som passar just dig och din hund?


Personlig träning är en bra idé när man inser att hunden "måste hänga med" på något som den inte är tränad för eller ha varit med om tidigare, tex skidsemester, barnkalas mm.

 

Personlig träning kan även vara en praktisk uppföljning av vad man har lärt sig på kurs. Det ska nu fungera i helt andra miljöer än där hunden lärde sig momentet. Att kursövningarna fungerar i hundens vardag är inte en självklarhet.


När du inte kan gå kurs på grund av obekväma arbetstider är personlig träning ett bra alternativ - du bestämmer själv hur timmarna fördelas över tid.


Personlig träning är en bättre investering för en hund som blir väldigt störd av att ha andra hundar i närheten eller har svårt med kursmiljö - att ta ett "PT paket" för att kunna gå kurs kan vara en besparing, både vad det gäller energi och ekonomi.Pris per timma: 675:- 


Paketpris:

Pris för 3 timmar: 1875: - 

Pris för 4 timmar: 2400: -  


Pris per timma och paketpriser gäller för max 2 ekipage, för fler deltagare ta kontakt för prisförslag. Tillhör du ett "träningsgäng" som då och då behöver instruktörshjälp eller vill gå tillsammans på en egen kurs kan du be om en offert.


För resor utanför Tvåstad tillkommer milersättning 31:-/mil samt för resor längre än 3 mil tillkommer 150:-/tim
KVALITETSKONTROLL

Wadsö Hundtjänst är ett H-märkt företag.

 

Inom hundbranschen finns oskyddade titlar. Det innebär att det finns hundverksamma som saknar legitim kompetens för tjänsten de säljer eller uppdraget de utför.

 

H-märkningen betyder att du kan vara trygg med att ha anlitat någon med erfarenhet och utbildning inom modern kynologi, aktuell forskning och pedagogik.

 

Den som ansöker om H-märkning blir omsorgsfullt granskad och kravställd vad det gäller etik, kompetens och professionalism.BU - BETEENDEUTREDNING


När det gäller upplevda problembeteenden är det väsentligt att smärta är uteslutet som grund till problemet. Beställ tid hos din veterinär alternativt hos canineopat, berätta varför du vill ha hunden undersökt.


Nedan beskrivs en generell tidsåtgång och struktur för en BU (Beteende Utredning). Viktigt att påpeka att varje BU planeras utifrån behov och individuella förutsättningar. 


1a) Kartläggningsmöte med teori kopplat till det upplevda problembeteendet, hunden är med på mötet. Skriftlig sammanfattning med hantering/träningsplan för egen träning. Tidsåtgång för kartläggning ca 2 tim, dokumentation/admin 1 tim

Pris: 2400:-


2) (kan bokas vid första mötet)

2:dra träffen inom 2-3 veckor, ca 1,5 tim. Coachning mellan träff 1&2 enligt överrenskommelse.

Planering för nästa steg.

 

3) 3:e mötet efter ca 4 veckor. Utvärdering och förslag på fortsatt träning.

Pris för alla tre steg: 4800:-. Delbetalning kan erbjudas.mail: action@wadsohundtjanst.se   

mobil: 0725-631414      

       

För resor utanför Tvåstad tillkommer milersättning 31:-/mil

För resor längre än 3 mil tillkommer 150:-/tim

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH

En utgångspunkt vid BPH är att hundens beteende kan delas in i olika kategorier

Man delar in utifrån dess funktion - är hunden attraherad av eller vill den slippa?

...bakomliggande motivation - vill hunden umgås, vill den skrämma bort, vill den ta sig därifrån eller är den nyfiken och vill undersöka?

och vilken är den tillhörande känslan - socialisera, arg, rädd eller nyfiken?


I BPH är huvudsyftet att fånga styrkan i den bakomliggande motivationen/känslan i hunden. 

Hunden beskrivs utifrån hur intresserad den är av att umgås med människor, hur kul det är att leka, uthålligheten i att försöka lösa ett problem, är den förarbunden, förväntansfull på positiva händelser mm


Under en BPH är vi 3 funktionärer med varsitt uppdrag

Beskrivare - är ansvarig, för protokoll samt gör en sammanfattande beskrivning av hunden

Testledare - guidar hundägaren genom momenten

Figurant - se nedan


Hos oss (Västra Kennelklubben) saknas just nu främst figuranter och figurant kan man bli genom att anmäla intresse, komma och kika på hur det går till samt få en enklare introduktion.

Figuranten har två uppgifter; i moment 6 (närmande person) & moment 8 (skott) 


Är man intresserad av BPH och vill gå vidare till att bli testledare och/eller beskrivare finns framtida möjligheter. 

Uppdraget räknas som ideellt och vi arvoderas lika oavsett funktion/uppdrag, även milersättning utgår.


För mer info se på Svenska Kennelklubbens hemsida:

https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/ 


Är du intresserad av att bli figurant och är över 18 år kan du anmäla ditt intresse till action@wadsohundtjanst.se

Ta del av den BPH information du får via länken ovan eller direkt från SKK hemsida samt se även filmen om BPH innan din anmälan!

Varmt välkommen