Samarbetspartner


Varför samarbeta?

Ensam kan göra en hel del, flera kan göra så oändligt mycket mer.

SAMARBETSPARTNERS

Samarbete är framgång.


Det finns ett samband mellan mellan samverkan och innovation - det är i samarbete som nya eller förbättrade tjänster möjliggörs. Här presenterar Wadsö Hundtjänst sina samarbetspartners


För att komma till respetive företags hemsida klicka på loggan

HUNDRAHUND

Ett välgenomtänkt och positivt förhållningssätt. Beteendevetare på både 2- & 4bentingar. Med gedigen kunskap och ödmjukhet erbjuds du alltid en möjlig lösning av Hundrahund. Stor chans att lusten för att fortsätta träna infinner sig. . 

Vovveskolan

En ambitiös skola med outdoorprofil. Verksamheten bedrivs i

naturskönt område med obegränsade möjligheter. Kurserna utgår från väl beprövad erfarenhet och med vetenskaplig förankring. Här är det samarbete som gäller i alla

lägen och nyfikenheten, glädjen och förmågan att möta olika individer präglar förhållningssättet. 

Daisy's Hundägarservice

Med energi och framåtanda förmedlas faktabaserade

iakttagelser utifrån egen förvärvad empiri, dvs erfarenheter och sinnesintryck som genom slutledningsförmåga gjorts om till överförbar kunskap. Kunskapen levereras ”rakt på sak” med mycket värme och ett smittande leende. 

Hermanson Hundhälsa

Professionell och kvalitetssäkrad insats med syfte att förebygga, bota eller lindra. Utifrån legitimerad kunskap bedöms hundens fysiska funktion samt förmåga. Hunden behandlas utifrån primära såväl som de sekundära problemen.


Julia Lång, utbildad instruktör med erfarenhet från flera uppdragsgivare.  

Julia tränar och tävlar i Nosework, upptäckte nyligen träningskonceptet "Gympa med Hund", upptäckte alla fördelar och har nu startat instruktörsutbildningen till "Gympa med Hund".

Vid sidan av studier på Högskolan Väst, träning av de egna hundarna, Ayla och Sessan, kommer Julia att köra Nosework (kurser, TF, CR & DP) i Wadsö Hundtjänst regi.


Utbildningar:

Gympa med Hund-instruktör (Lines Hundskola, påg)

Leka Doktor - hanteringsträning (Hoppsan Hundlära 2019)

Noseworkinstruktör, Doftprovsdomare (SNWK 2018)

Agilityinstruktör, steg 1 (Royal Education 2017)

Hundinstruktör (Aktiv Hund 2017)

Hunddagisföreståndare (Hundteknik 2015)