Vägbeskrivningar

VÄGBESKRIVNINGAR

 

Forngården

RV 45. Från rondell följ skylt sjukhus, centrum. Gärdhemsvägen, kör rakt genom 3 rondeller. Rödljus, kör rakt på Torggatan. Följ skylt sjukhus.Över klaffbron, håll höger. Följskylt Albert Hotell (Öresjö, Hjärtum, Öresjö), sväng första vänster, följ Albertsvägen. Rakt i rondell, följ sedan skyltar Albert Hotell & Forngården. Höger sida stor parkering

 

Gamle Dal

RV 45. Från rondell följ skylt centrum & slussområde. Gärdhemsvägen, kör rakt genom 3 rondeller. Följ skylt Sluss & fallområde. Rödljus, kör rakt följ Torggatan. Klaffbron, följ skylt sluss & fallområde. Åkersbergsvägen. Kör rakt och följ Åkersbergsvägen och skylt Slussarna, genom Västergärdet. Följ skylt Nedre slussarna, följ P-skylt för buss, stor grusparkering på höger sida.

 

Intagan, kurshall (Intagan 313, 461 91 Trollhättan)

RV 45. Från rondell följ skylt centrum och slussområde. Gärdhemsvägen. Kör rakt igenom tre rondeller. Följ skylt "Sluss och Fallområde". Rödljus, kör rakt. Följ Torggatan, Klaffbron. Följ skylt "Sluss och Fallområde" till skylt "Srömslund". Följ vägen till skylt "Hjärtum", sväng vänster. Kör till skylt "Lilla Edet", efter ca 700, *sväng höger vid skylt med Wadsö Hundtjänst (se bilden). Följ grusvägen upp för en backe. Efter 150 m en grå magasinsbyggnad till vänster.

OBS, vid halt väglag passera *grusvägen där Wadö Hundtjänst skylten står. Kör rakt fram ytterligare ca 200 meter till busshållplats "Intagan N". Sväng in på grusväg, håll höger de gånger vägen delar sig.

 

NEVS

RV 45/42/44/47. Rondell Stallbacka. Följ skylt Flygplats. Flygfältsvägen, kör till trafikljus, sväng vänster och kör mot NEVS motionsanläggning. Sväng första höger och sedan sväng vänster, parkera.

 

Sandhem

RV 45. Från rondellen följ skylt Gärdhem. Kör Gärdhemsvägen och rakt genom 2 rondeller. Följ skylt naturvårdsområde. I 3:e rondellen sväng vänster. Följ skylt Sandhems naturvårdsområde. Sväng direkt höger och följ Ljungvägen till skylt P naturvårdsområde (motionsspår). Parkering höger sida.


Hansenplatsen (Åkersbergsvägen, 461 34 Trollhättan)

RV 45. Från rondell följ skylt centrum & slussområde. Gärdhemsvägen, kör rakt genom 3 rondeller. Följ skylt Sluss & fallområde. Rödljus, kör rakt, följ Torggatan. Klaffbron, följ skylt sluss & fallområde. Parkering första på höger sida.

 

Velanda Säterie,  kurshall (491 98 Trollhättan)

RV 45. Från rondellen följ skyltar Velanda. Följ Holmsvägen 3 km, sväng höger och sedan direkt vänster. Kör på Velandavägen ca 1 km. Skylt Velanda Säteri, sväng vänster, grusväg, kör över järnvägsviadukt. Följ grusvägen, sväng första höger (skylt Wadsö Hundtjänst) följ vägen. Magasinbyggnad på vänstersida, ladugårdsgavel rakt fram, kör in vänster efter magasinsbyggnaden och parkera på gården.

 

Åkerström/Brandsbo naturreservat (Edsvägen 461 91 Trollhättan)

RV 45. Från rondell följ skylt centrum och slussområde. Gärdhemsvägen. Kör rakt igenom tre rondeller. Fälj skylt "Sluss och Fallområde". Rödljus, kör rakt. Följ Torggatan, Klaffbron. Följ skylt "Sluss och Fallområde" till skylt "Srömslund". Följ vägen till skylt "Hjärtum", sväng vänster. Följ vägen, i nerförsbacke och vänster kurva, sväng höger in på grusparkering.

 

Överby

RV 45. Trafikplats Överby, Överby köpcentrum. Kör mot norra Överby. Parkering på Blomsterlandet, Ladugårdsvägen 101.

 

 

Intagan, kurshall

 Skylt Wadsö Hundtjänst

Velanda, Kurshall

Skylt Velanda Säteri, sväng vänster sedan..

..sväng första höger (skylt Wadsö Hundtjänst)